U vreme neophodnosti sprečavanje širenja virusnih infekcija u nastavku slede osnovni razlozi za primenu tehnologije hladne plazme tj. bipolarne jonizacije vazduha Nemačke kompanije Bioclimatic GmbH, www.bioclimatic.de koja ima iskustva u ovoj oblasti već više od 40 godina.

U javnim i poslovnim prostorima, gde boravi puno ljudi, neophodno je obezbediti bezbedan (čist i zdrav) vazduh posebno u vreme pandemije s kojom se svakodnevno suočavamo. Bezbedan vazduh je prioritetan zahtev, jer se virusi pre svega prenose kroz vazduh, kapljičnim putem u vidu aerosola (kašljanjem i kijanjem), ali i samim disanjem.

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu dr Goran Belojević, šef katedre za higijenu i medicinsku ekologiju saopštava da je tečni kiseonik najefikasnije sredstvo za dezinfekciju ruku i površina.

Dejstvujući na istom principu aktivni kiseonik u vazduhu proizveden bipolarnom jonizacijom vrlo efikasno i brzo uništava viruse i bakterije oksidacijom, čak i brže nego hlor, kako navodi profesor Belojević.

Standardni, klasični sistemi za ventilaciju i klimatizaciju su se pokazali kao neefikasni u redukciji virusa i drugih mikroba, kao i sprečavanju širenja infekcija. S toga je potrebno uraditi dodatnu obradu vazduha, tehnički uklopivu u postojeće sisteme, kojima će se obezbediti zdravstveno bezbedan vazduh.

Bipolarna jonizacija je od neprocenjive važnosti kao dodatna metoda obrade, jer je dokazano delotvorna metoda, zbog čega je kao zahtev sadržana u Sanitarnim i epidemiološkim normama u Rusiji za sve objekte u kojima ljudi borave i rade SAN Pin 2.2.4.1294-03 iz 2003.

Ti efekti su:

 • Redukcija u vazduhu:
  • virusa,
  • bakterija,
  • plesni,
  • hemikalija, tj. lakoisparljivih organskih komponenti VOC uključujući i visoko kancerogeni formaldehid,
  • alergena (polena, prašine i sl.),
  • čestica (Particulate Matter-PMx i ultrafinih čestica),
 • Dezinfekcija kanala za distribuciju vazduha i površine u prostorijama u koje se vazduh ubacuje,
 • Povećava efikasnost izdvajanja filtera u HVAC sistemima
 • Utiče na smanjenje infektivnosti virusa i snižava mogućnost širenja virusnih i bakterijskih infekcija,
 • Povećava produktivnost, komfor i zdravlje korisnika,

Posebna prednost ovog tretmana je što deluje na emisiju u samom prostoru, a to je za kancelarije i poslovne prostore i najbitnije, jer viruse donose ljudi, a ne spoljašnji vazduh koji se uvlači sistemima za klimatizaciju i ventilaciju.

Nijedna druga tehnika obrade vazduha nema ovo svojstvo zbog čega Vam pre svega nju i preporučujemo.

Princip oksidativnog dejstva aktivnog kiseonika na viruse i druge mikrobe dat je na slici:

Uređaji se postavljaju na sistemu za distribuciju vazduha i to na samim kanalima, ne zahteva dodatni prostor za montažu, niti izmene u postojećim sistemima ventilacije i klimatizacije, a izuzetno je mali potrošač električne energije.

Za sve gore navedene tvrdnje postoje potvrde u stručnoj i naučnoj literaturi.