Multifunkcionalna sportska sala omogućava sportska nadmetanja po najvišim standardima. U hali se mogu održavati treninzi odbojkaških, košarkaških i rukometnih ekipa. Površina igrališta je prekrivena visokokvalitetnom podlogom i parketom, od punog čistog drveta, proizvodjača JUNCKERS, sa FIBA sertifikatom. Hala sadrži tribine sa 750 fiksnih i 600 pokretnih mesta. Jonizovan vazduh u našem objektu vrši veliki uticaj na naše zdravlje, kao i na sportske rezultate. U okviru hale nalaze se golovi za rukomet, dva glavna i šest pomoćnih koševa, kao i ripstoli sa strunjačama, četiri svlačionice sa podnim grejanjem, kao i soba za prvu pomoć.

Multifunctional sports hall allows sports competitions to the highest standards. In the hall you can hold trainings for volleyball, basketball and handball teams. The ground is covered with high-quality surface and flooring, pure and solid wood, producer JUNCKERS with FIBA certified. Hall contains stands with 750 fixed and 600 moving seats. Ionizedair in our facility have a great influence on your health, as well as sports scores. Within the hall there are ripstols with mats, four dressing rooms with floor heating, as well as room for first aid.

Velika sala 3

ZAKUP SALE

Zakup sale Vremenski period Trajanje Cena
Zakup sale radnim danima (Trening i rekreacija)
08 – 12h 1 sat/30 min 6000 din / 3000 din
Zakup sale radnim danima (Trening i rekreacija)
12 – 17h 1 sat/30 min 6900 din / 3450 din
Zakup sale radnim danima (Trening i rekreacija)
17 – 23h 1 sat/30 min 7800 din / 3900 din
Zakup sale vikendom (Trening i rekreacija)
08 – 22h 1 sat/30 min 7500 din / 3750 din
Iznajmljivanje sale za utakmice bez semafora 1 sat/30 min 9600 din / 4800 din
Iznajmljivanje sale za utakmice sa semaforom 1 sat/30 min 12900 din / 6450 din
Iznajmljivanje sale za koncerte, priredbe, sportske mitinge i takmičenja
1 sat/30 min 12900 din / 6450 din
* Napomena :
Osvetljenje za trening i rekreaciju je 500 lux
Osvetljenje za utakmice je 1000 lux
Jače osvetljenje po zahtevu se dodatno naplaćuje