U saradnji sa KK Mladost stigli su novi košarkaški koševi!

Prenosni koš za košarku HIDROPLAI OFFICIAL, projekcija 3,25 m.
hidraulično sklapanje sa mehanizmom za podešavanje visine,
sigurnosna staklena tabla 105 k 180 cm, nagibni prsten,
zaštitni jastučići za konstrukciju i tablu, mreža za košarku, FIBA sertifikat