masaze

Anticelulit masaža / Anti – cellulite massage40 min – 4000 din (muškarci) / 3600 din (žene)

Anticelulit masaža je najprirodniji i najefikasniji način da se telo oslobodi toksina nagomilanih na masnim ćelijama. Anticelulit tretman počinjemo sa pilingom koji otklanja izumrle ćelije kože, otvara pore radi bolje razgradnje celulita u telu. U zavisnosti od tipa celulita sprovode se različite tehnike masaža, od klasične anti-celulit masaže do limfne drenaže sa pakovanjem tela. Osim što uklanja celulit, anti-celulit masaža deluje na poboljšanje cirkulacije kao i na zatezanje kože.

Anti-cellulite massage is the most natural and effective way to rid the body of toxins accumulated in the fat cells. Anti-cellulite treatment begins with exfoliation that removes dead skin cells, opens pores for better decomposition of cellulite in the body. Depending on the type of conduct is different cellulite massage techniques, from classical anti-cellulite massage to lymph drainage with packing bodies. Anti-cellulite massage acts on the improvement of blood circulation, as well as to tension the skin.

Antistres masaža / Anti-stress massage60 min – 4500 din (muškarci) / 3900 din (žene)

Antistres masaža predstavlja spoj relax i terapeutske masaže gde se prilikom masaže koriste posebno birana biljna ulja zahvaljujući kojima ova masaža ima i svojstva aroma terapije. Sistematskom obradom celog tela, postiže se pozitivno i stimulativno delovanje na centralni nervni sistem, a time se utiče pozitivno na psihičke procese, odnosno značajno se smanjuju nervna napetost i stresna stanja.

Anti-stress massage represents a combination of relaxation and therapeutic massage where selected vegetable oils are used during massage, which makes this massage also has properties of aroma therapy.With systematic treatment of the entire body, it has a positive and stimulating effect on the central nervous system, and thus has a positive effect on the mental processes that significantly reduce nervous tension and stress conditions.

masaza_za_trudnice

Masaža pre vežbanja / Massage before exercise60 min – 3450 din (muškarci) / 2950 din (žene)

Stimulativna masaža, najbolje dan pre bilo kojeg oblika napornog ili dugog vezbanja , dovešće organizam u dobro stanje i pomoći će mu da se pripremi za veliki napor. Ovaj tip masaže znatno smanjuje šanse da dodje do nekontrolisanih kontrakcija, odnosno grčenja mišića kao i mišićne ukočenosti. Stimulativnim pokretima, mišić dobija odredjenu količinu zdravih materija koju apsorbuje, čime poboljšava svoju funkciju. Akcenat kod ovih masaža stavlja se na grupe mišića koje su najaktivnije.

Stimulating massage, preferably the day before any form of hard or long workout, the body will lead to good condition and will help to prepare for a great effort. This type of massage reduces the chances to get to uncontrolled contractions or spasms of muscles as well as muscle stiffness. By stimulating movements, muscle receives a certain amount of blood, which improves its function. The emphasis in this massage is placed on the muscle groups that are most active.

Masaža posle vežbanja / Massage after exercise60 min – 3450 din (muškarci) / 2950 din (žene)

Svrha masaže posle mišićne aktivnosti je da pomogne da se brže odstrane štetni proizvodi koji su se možda nakupili u tkivima i da opusti umorne mišiće dovodeci im svezu krv. Akcenat je na grupama mišića koje su najaktivnije učestvovale u datim aktivnostima.

The purpose of massage after the muscular activity is to help to quickly remove harmful products that may have accumulated in the tissues and tired muscles to relax them, bringing fresh blood. The focus is on the muscle groups that are most actively involved in the activities concerned.

Relax masaža / Relax massage60 min – 4500 din (muškarci) / 3900 din (žene)

Relax masaža je prijatna ručna masaža kojom se postiže opuštanje organizma sjedinjavanjem protoka energije. Ima za cilj negovanje tela, podizanje opšteg zdravstvenog stanja. Služi za prevenciju stresa i premora, i za relaksaciju mišića. Preporučuje se nakon rada. Pokreti su opuštajući, spori i dovode do potpune psihofižičke relaksacije.

Relax massage is pleasant hand massage which provides relaxation of the body amalgamate the flow of energy. Aims to cultivate the body, raising the general health. It serves for the prevention of stress and fatigue, and muscle relaxants. Recommended after work. The movements are relaxed, slow and lead to a complete psycho-physical relaxation.

Švedska masaža / Swedish massage60 min – 4500 din (muškarci) / 3900 din (žene)

Švedska masaža je standardna terapeutska masaža kojom se postiže fleksibilnost tela, smanjuje količina toksina u mišićima i telo se oslobadja napetosti. Ima za cilj poboljšanje cirkulacije, otklanjanje bolova u mišićima, povećanje pokretljivosti u zglobovima. Udružuje razne specifične tehnike masaže, a pokreti su brži i dublji.

Relax massage is pleasant hand massage which provides relaxation of the body amalgamate the flow of energy. Aims to cultivate the body, raising the general health. It serves for the prevention of stress and fatigue, and muscle relaxants. Recommended after work. The movements are relaxed, slow and lead to a complete psycho-physical relaxation.

Masaža vulkanskim kamenjem / Massage with volcanic stones40 min – 4000 din (muškarci) / 3600 din (žene)

Masaža toplim vulkanskim kamenjem obezbedjuje duboku mišićnu i tkivnu relaksaciju, oslobadja od nagomilanog stresa, pojačava cirkulaciju i omogućava lakše izbacivanje toksina iz tela. Tretman se sastoji u postavljanju toplog vulkanskog kamenja, zagrejanog u toploj vodi, na odredjene tačke na telu preko kojih se vrši duboka mišićna relaksacija. Terapeut koristi toplo kamenje kao produžetak ruke i težinom toplog kamena vrši masažu tela kojom se postiže kompletan relaksacioni efekat.

Massage with hot volcanic stones provides deep muscle and tissue relaxation, relieves the stress, increases the circulation and facilitates the removal of toxins from the body. Treatment
consists in setting up a hot volcanic stones heated in hot water at certain points on the body which exerts deep muscle relaxation. Therapist uses warm stones as as an extention of the arms and carried the weight of the hot stone body massage to achieve a complete relaxation effect.

Parcijalne masaže / Partial massage40 min – 3450 din (muškarci) / 2950 din (žene)

Pružaju mogućnost da sami izaberete i stavite akcenat na delove tela koje želite da budu tretirani. Takodje vremenski možete sami rasporediti masažu na pojedine delove tela, izabrati vrstu masaže koja vama najviše odgovara i time ugoditi ličnim potrebama.

They provide oportunity to choose and place the emphasis on body parts that you want to be treated. Also you can arrange time and assign yourself massage on certain body parts, choose the type of massage that best suits you and thus satisfy personal needs.

Kraljevska masaža / Royal massage60 min – 6900 din (muškarci) / 6900 din (žene)

Kraljevska masaža je masaža u 4 ruke, i jedinstven je masažni tretman. Sinhronizovanim pokretima dva terapeuta, i kombinacijom masažnih tehnika uz pažljivo izabrane kreme za masažu, blagotvorno deluju na opuštanje mišića i smanjenje napetosti. Terapeuti svojim pokretima osluškuju vibracije tela osobe koju masiraju, prepoznaju energetske blokade i balansirano utiču na opuštanje leve i desne strane tela. Terapeuti su u svojim pokretima ogledalo jedan drugom, s tim što jedan uvek preuzima vodeću ulogu u primeni pokreta.

Royal massage is a massage with 4 hands, and a unique massage treatment. Synchronized movements of two therapists, and a combination of massage techniques with carefully selected massage creams, has a beneficial effect on muscle relaxation and reduce tension. Therapists use their movements to listen the vibrations of a person’s body by massaging, identifying energy blockade and by balanced influence affects on the relaxation of the left and right side of the body. Therapists are as a mirror to each other, one of them always takes a leading role in the implementation of the movement.

Master masaža / Master massage60 min – 7800 din (muškarci) / 7800 din (žene)

Master masaža je unikatna masaža, čija se posebnost ogleda u primeni raznovrsnih tehnika. Njena jedinstvenost je u upotrebi više ulja, a svako od njih ima svoju specijalnu namenu i koristi se u adekvatnom trenutku. Oblikuje se i evoluira prema potrebama tela. Delotvorno oslobadja od negativne energije, stvarajući potpuno nove osećaje.

Master massage is a unique massage, whose specialty is reflected in the application of various techniques. Its uniqueness is in use of more oil, and each of them has its special purpose and is used in an appropriate time. It develops and evolves according to the needs of the body. Effectively relieves the negative energy, creating a completely new feeling.

Masaža za parove / Couples massage60 min – 7000 din (muškarci) / 6000 din (žene)

Duo masaža ili masaža u paru je jako popularna masaža. Posebna je jer se dvoje ljudi u istoj prostoriji istovremeno masiraju. To mogu biti supružnici, parovi, prijatelji. Masaža se odigrava u prostoriji, sa dva stola, koja je posebno pripremljena za dvoje. Masaža u paru omogucava zajedničku podelu iskustva i blagodeti koju masaža pruža. Osobe koje se masiraju mogu da pricaju, caskaju, ili sa druge strane da se prepuste čarima i u tišini i miru uživaju.

Duo massage or couples massage is a very popular massage. It is special because two people (married couples, couples, friends) are in the same room at the same time getting a massage. The massage take place in a room with two tables, which is specially prepared for two persons. People who are massaged can communicate with each other or enjoy the silence and peace.

masaza_za_parove